Przedłużanie rzęs metodą 2D-4D

Szkolenie z przedłużania rzęs 2D-4D przeznaczone jest dla wszystkich stylistek i stylistów, którzy opanowali podstawową technikę aplikacji – 1:1. Metoda 2D-4D wymaga, oprócz ogólnych umiejętności manualnych, niezwykłej precyzji, staranności i cierpliwości. Szkolenia u nas prowadzone są przez doświadczoną i wykwalifikowaną instruktorkę.

Przebieg szkolenia z przedłużania rzęs 2D-3D:

 1. Metody przedłużania rzęs (różnice).
 2. BHP Stylistki oraz stanowiska pracy.
 3. Przeciwwskazania do zabiegu przedłużania rzęs.
 4. Etapy zabiegu przedłużania rzęs.
 5. Zapoznanie z produktami i akcesoriami przeznaczonymi do zabiegu stylizacji rzęs metodą 2D-4D.
 6. Charakterystyka klejów – prawidłowy dobór oraz warunki ich przechowywania.
 7. Produkty i sposoby zabezpieczania rzęs dolnych.
 8. Techniki tworzenia i wklejania wachlarzy.
 9. Kierunkowość rzęs.
 10. Modelowanie oka – praca ze schematami przedłużania rzęs, dobór odpowiednich materiałów, technik i efektów.
 11. Rzędy rzęs i zachowanie płynności przejścia.
 12. Bezpieczeństwo usuwania pojedynczych rzęs oraz całej aplikacji.
 13. Analiza kształtu oka klientki.
 14. Pielęgnacja rzęs przedłużonych.
 15. Psychologia pracy z klientką.
 16. Praca na żywej modelce.

Wydanie Certyfikatu.
Czas trwania: cały dzień,
Cena 1000 zł
Szkolenie indywidualne.Regulamin szkoleń

SZKOLENIA

1. Organizator Studio Urody Monika realizuje szkolenia w zakresie szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń dostępnych na stronie

2. Oferta szkoleniowa określa: wysokość wynagrodzenia Organizatora, wymiar godzin, program, termin oraz miejsce szkolenia. Podane ceny są cenami netto.

3. Uczestnik oświadcza, że ukończył 18 lat. W przypadku nieukończenia 18 lat posiada pisemną zgodę opiekuna prawnego na udział w szkoleniu organizowanym przez studio Urody monika

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest telefoniczna lub mailowa rezerwacja miejsc przez zamawiającego oraz wpłata całości kwoty. Zgłoszenia pod nr tel.605-586-566 lub mail studiourodymonika@o2.pl.

2. Kwotę za szkolenie należy wpłacić na konto Bank: Nr konta: Santander Bank Polska 47 1090 2835 0000 0001 2366 9049, nie poźniej niż do 14 dni od daty zapisu. W przeciwnym razie Organizator ma prawo do wykreślenia uczestnika z kursu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania 30% zadatku z wpłaconej kwoty w przypadku rezygnacji z kursu przez Zamawiającego.

4. Na kilka dni przed planowanym szkoleniem Organizator skontaktuje się z Zamawiającym, aby potwierdzić kurs oraz Modelki.

5. Organizacja Modelek leży po stronie Zamawiającego, w wyjątkowych przypadkach Organizator pomaga w znalezieniu Modelki.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia.

7. Organizator nie zapewnia dojazdu, wyżywienia ani zakwaterowania w ramach płatności za szkolenie.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do niewydania certyfikatu, podczas gdy wyniki pracy Zamawiającego będą niezadowalające. Organizator zastrzega sobie zatrzymanie pieniędzy za kurs w sytuacji nie wydania certyfikatu.


Ochrona danych osobowych

1. Administratorem bazy danych osobowych Uczestników przekazywanych przez Zamawiającego jest Organizator.
2. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Studio Urody Monika nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza danych osobowych uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres mailowy) traktowane są jako informacje na najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Organizatorem.