Przedłużanie rzęs metodą 1:1

Przedłużanie rzęs metodą 1:1 jest podstawową techniką stylizacji rzęs. Metoda ta stanowi absolutny fundament wiedzy i musi być perfekcyjnie opanowana, by w późniejszym czasie, w miarę zdobywania niezbędnego doświadczenia, można było rozszerzyć swoje umiejętności o szkolenia z przedłużania rzęs bardziej złożonymi technikami. W Studio Urody Monika oferujemy profesjonalne szkolenia z zakresu przedłużania rzęs 1 do 1, które przeznaczone są dla wszystkich osób zaczynających swoją przygodę ze stylizacją i przedłużaniem rzęs. Jak sama nazwa wskazuje, metoda przedłużania 1:1 polega na przyklejeniu do każdej, wcześniej odseparowanej rzęsy jej sztucznego bądź naturalnego odpowiednika. Na szkoleniach organizowanych przez nas uczestnicy nabywają wiedzę oraz odpowiednie umiejętności, które pozwalają na uzyskanie efektu pełnego i wyrazistego oka dzięki metodzie przedłużania rzęs 1 do 1.

Przebieg szkolenia przedłużania rzęs metodą 1:1:

 1. Zapoznanie z produktami i akcesoriami przeznaczonymi do zabiegu stylizacji rzęs metodą 1:1.
 2. Etapy zabiegu przedłużania rzęs.
 3. Budowa oka oraz podstawowe informacje o rzęsach naturalnych (żywotność, przebieg cyklu wzrostu włosa).
 4. Przeciwwskazania do zabiegu przedłużania rzęs.
 5. BHP Stylistki oraz stanowiska pracy.
 6. Techniki separacji rzęs naturalnych.
 7. Produkty i sposoby zabezpieczania rzęs dolnych.
 8. Charakterystyka klejów – prawidłowy dobór oraz warunki ich przechowywania.
 9. Metody przedłużania rzęs (różnice).
 10. Technika doklejania rzęsy sztucznej do naturalnej.
 11. Technika doklejania rzęsy sztucznej do naturalnej
 12. Kierunkowość rzęs.
 13. Modelowanie oka – praca ze schematami przedłużania rzęs, dobór odpowiednich materiałów, technik i efektów.
 14. Rzędy rzęs i zachowanie płynności przejścia.
 15. Bezpieczeństwo usuwania pojedynczych rzęs oraz całej aplikacji.
 16. Analiza kształtu oka klientki.
 17. Pielęgnacja rzęs przedłużonych.
 18. Psychologia pracy z klientką.
 19. Praca na główce manekina.
 20. Praca na żywej modelce.

Wydanie Certyfikatu ukończenia szkolenia z przedłużania rzęs metodą 1 do 1.
Czas trwania 8 godzin,
Cena 800 zł
Szkolenie indywidualne.Regulamin szkoleń

SZKOLENIA

1. Organizator Studio Urody Monika realizuje szkolenia w zakresie szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń dostępnych na stronie

2. Oferta szkoleniowa określa: wysokość wynagrodzenia Organizatora, wymiar godzin, program, termin oraz miejsce szkolenia. Podane ceny są cenami netto.

3. Uczestnik oświadcza, że ukończył 18 lat. W przypadku nieukończenia 18 lat posiada pisemną zgodę opiekuna prawnego na udział w szkoleniu organizowanym przez studio Urody monika

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest telefoniczna lub mailowa rezerwacja miejsc przez zamawiającego oraz wpłata całości kwoty. Zgłoszenia pod nr tel.605-586-566 lub mail studiourodymonika@o2.pl

2. Kwotę za szkolenie należy wpłacić na konto Bank: Nr konta: Santander Bank Polska 47 1090 2835 0000 0001 2366 9049, nie poźniej niż do 14 dni od daty zapisu. W przeciwnym razie Organizator ma prawo do wykreślenia uczestnika z kursu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania 30% zadatku z wpłaconej kwoty w przypadku rezygnacji z kursu przez Zamawiającego.

4. Na kilka dni przed planowanym szkoleniem Organizator skontaktuje się z Zamawiającym, aby potwierdzić kurs oraz Modelki.

5. Organizacja Modelek leży po stronie Zamawiającego, w wyjątkowych przypadkach Organizator pomaga w znalezieniu Modelki.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia.

7. Organizator nie zapewnia dojazdu, wyżywienia ani zakwaterowania w ramach płatności za szkolenie.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do niewydania certyfikatu, podczas gdy wyniki pracy Zamawiającego będą niezadowalające. Organizator zastrzega sobie zatrzymanie pieniędzy za kurs w sytuacji nie wydania certyfikatu.


Ochrona danych osobowych

1. Administratorem bazy danych osobowych Uczestników przekazywanych przez Zamawiającego jest Organizator.
2. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Studio Urody Monika nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza danych osobowych uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres mailowy) traktowane są jako informacje na najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Organizatorem.