Przedłużanie i pielęgnacja paznokci

Opracowany przez nas program szkoleniowy jest bardzo bogaty w informacje i wskazówki dla Kursantów. Szkolenia odbywają się tylko indywidualnie tzn Kursant-Instruktor, w miłej i przyjaznej atmosferze. Kursantka podczas niektórych szkoleń może pracować na modelkach, by w pełni przygotować się do zawodu Stylistki Paznokci. Niektóre ze szkoleń wymagają pracy na swojej dłoni, aby jak najlepiej poczuć narzędzia, wyczuć nacisk pracy podczas nauki. Szkolenia cechują się wysokim poziomem, zarówno pod względem merytorycznym, jak i praktycznym, gdzie Instruktor poświęca całą uwagę kursantce i służy jej swoją pomocą i radami.

Manicure + manicure hybrydowy

szkolenie dla osób początkujących
Czas trwania: 6 godzin
Koszt: 600 zł

Program szkolenia

 1. Omówienie zasad higieny pracy
 2. Omówienie budowy naturalnego paznokcia
 3. Przedstawienie chorób i schorzeń paznokci
 4. Omówienie procesu dezynfekcji i sterylizacji
 5. Przedstawienie niezbędnych preparatów pomocniczych
 6. Prawidłowe przygotowanie płytki i poprawne piłowanie paznokci naturalnych
 7. Nauka aplikacji techniką naprzemienną
 8. Przedstawienie baz: Protein Base, Ultra Strong, Liquid Base, Removable Base
 9. Idealny french hybrydowy oraz malowanie na 1 kolor
 10. Prawidłowe usuwanie hybrydy – rozpuszczanie produktu
 11. Omówienie najczęściej popełnianych błędów podczas manicure
 12. kurs kończy się wydaniem certyfikatu

Manicure kombinowany

szkolenie dla osób zaawansowanych
Czas trwania: 5 godzin
Koszt: 500 zł
szkolenie dedykowane osobom, które posiadają certyfikat z manicure hybrydowego

Program szkolenia

 1. Przypomnienie zasad higieny pracy i budowy naturalnego paznokcia
 2. Omówienie frezów i odpowiedni dobór cążek i frezów do stylizacji
 3. Przygotowanie płytki i wału okołopaznokciowego
 4. Idealne usuwanie skórek za pomocą frezów
 5. Protein Base: wyrównanie i wzmocnienie naturalnej płytki
 6. Korygowanie niedoskonałości: techniki wyrównania i nadbudowania płytki za pomocą produktów hybrydowych
 7. Idealna aplikacja koloru „pod skórki”
 8. Prawidłowe usuwanie materiału hybrydowego z płytki za pomocą frezarki i odpowiedniego frezu
 9. kurs kończy się wydaniem certyfikatu

Szkolenie podstawowe – przedłużanie paznokci metoda akrylowa

szkolenie dla osób początkujących
Czas trwania: 8 godzin
Koszt: 800 zł

Program szkolenia

 1. omówienie zasad higieny pracy w zawodzie stylistki paznokci
 2. przedstawienie chorób i schorzeń paznokci naturalnych
 3. omówienie procesu dezynfekcji i sterylizacji
 4. przedstawienie produktów do stylizacji paznokci oraz preparatów pomocniczych
 5. opis budowy paznokci naturalnych
 6. poprawna terminologia i opis budowy paznokci przedłużonych: owalnych i w kształcie migdałka
 7. poprawne podkładanie, przycinanie szablonu względem naturalnego paznokcia
 8. nauka aplikacji masy akrylowej
 9. stylizacja paznokci przezroczystych, aplikacja koloru
 10. stylizacja paznokci z wbudowanym frenchem, zastosowanie kamuflażu
 11. nauka poprawnego piłowani
 12. kurs kończy się wydaniem certyfikatu

Doszkolenie

szkolenie dla osób, które ukończyły szkolenie podstawowe
Czas trwania: 6 godzin
Koszt: 600 zł

Doszkolenie indywidualne​
​ to forma spotkań Instruktora z kursantką w celu poprawy techniki, rozwiązania konkretnych problemów związanych ze stylizacją paznokci. Doszkolenie ma na celu podwyższyć umiejętności stylistki, przedstawić jej poprawną pracę, a także wyeliminować popełniane dotychczas błędy W tym czasie omawiane są poszczególne sytuacje i na bieżąco zostają one skorygowane. Tematyka nie jest ściśle określona, jednak przed zapisem konieczna jest wstępna weryfikacja podstawowej wiedzy kursantki z zakresu stylizacji paznokci.

Szkolenie Nail Art

szkolenie dla osób początkujących i zaawansowanych
Czas trwania: 6 godzin
Koszt: grupowe: 400 zł | indywidualne: 600 zł

Każde szkolenie u nas cechuje się bogatą ilością wzorów, technik i ciekawą tematyką. Na bieżąco śledzimy trendy paznokciowe jak również sami je kreujemy. Z nami Szkolenie Nail Art to prawdziwa wyprawa w świat fantazji. Szkolenie wykonujemy na tipsach, wzornikach oraz na kartach treningowych. Po szkoleniu kursantka otrzymuje Certyfikat.

Technikę zdobień ustalamy indywidualnie – w zależności od poziomu zaawansowania.


Regulamin szkoleń

SZKOLENIA

1. Organizator Studio Urody Monika realizuje szkolenia w zakresie szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń dostępnych na stronie

2. Oferta szkoleniowa określa: wysokość wynagrodzenia Organizatora, wymiar godzin, program, termin oraz miejsce szkolenia. Podane ceny są cenami netto.

3. Uczestnik oświadcza, że ukończył 18 lat. W przypadku nieukończenia 18 lat posiada pisemną zgodę opiekuna prawnego na udział w szkoleniu organizowanym przez studio Urody monika

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest telefoniczna lub mailowa rezerwacja miejsc przez zamawiającego oraz wpłata całości kwoty. Zgłoszenia pod nr tel.605-586-566 lub mail studiourodymonika@o2.pl

2. Kwotę za szkolenie należy wpłacić na konto Bank: Nr konta: Santander Bank Polska 47 1090 2835 0000 0001 2366 9049, nie poźniej niż do 14 dni od daty zapisu. W przeciwnym razie Organizator ma prawo do wykreślenia uczestnika z kursu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania 30% zadatku z wpłaconej kwoty w przypadku rezygnacji z kursu przez Zamawiającego.

4. Na kilka dni przed planowanym szkoleniem Organizator skontaktuje się z Zamawiającym, aby potwierdzić kurs oraz Modelki.

5. Organizacja Modelek leży po stronie Zamawiającego, w wyjątkowych przypadkach Organizator pomaga w znalezieniu Modelki.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia.

7. Organizator nie zapewnia dojazdu, wyżywienia ani zakwaterowania w ramach płatności za szkolenie.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do niewydania certyfikatu, podczas gdy wyniki pracy Zamawiającego będą niezadowalające. Organizator zastrzega sobie zatrzymanie pieniędzy za kurs w sytuacji nie wydania certyfikatu.


Ochrona danych osobowych

1. Administratorem bazy danych osobowych Uczestników przekazywanych przez Zamawiającego jest Organizator.
2. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Studio Urody Monika nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza danych osobowych uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres mailowy) traktowane są jako informacje na najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Organizatorem.