Kurs obsługi urządzeń kosmetycznych

Każda kosmetyczka lub dyplomowany kosmetolog musi nieustannie poszerzać kwalifikacje i inwestować w profesjonalne szkolenia, dzięki którym jest w stanie rozszerzać zakres wykonywanych zabiegów. Chcesz przyciągnąć do swojego salonu większą grupę klientów? Zastanawiasz się nad wprowadzeniem do oferty innowacyjnych zabiegów z wykorzystaniem profesjonalnych urządzeń? Nie zastanawiaj się dłużej, zainwestuj w poszerzenie wiedzy i umiejętności! Szkolenia kosmetyczne organizowane przez nas pozwolą Ci zagwarantować klientom szeroki wybór zabiegów.

Mikrodermabrazja diamentowa

Czas trwania: 4 godzin
Koszt: 400 zł
Szkolenie indywidualne
Ukończenie szkolenia kończy się wydaniem imiennego certyfikatu

Na szkoleniu omówione zostaną zagadnienia teoretyczne, dotyczące m. in.:

 • wskazań i przeciwwskazań do wykonania zabiegu mikrodermabrazji,
 • przygotowania skóry i technika wykonania zabiegu,
 • przygotowania stanowiska pracy i zasad higieny w miejscu pracy,
 • omówienie dostępnych na rynku urządzeń,
 • omówienie wybranych kosmetyków stosowanych podczas zabiegu mikrodermabrazji i do pielęgnacji po zabiegu.

Praktyczna część obejmuje:

 • pokaz przeprowadzenia zabiegu mikrodermabrazji twarzy, szyi i dekoltu,
 • pokaz przeprowadzenia zabiegu mikrodermabrazji na wybranych partiach ciała,
 • wykonanie zabiegu mikrodermabrazji na modelce

Peeling kawitacyjny, sonoforeza

Peeling kawitacyjny to jeden z najpopularniejszych zabiegów pielęgnacyjnych. Aby zagwarantować klientom 100% satysfakcję trzeba inwestować w swoje umiejętności. Proponujemy profesjonalne szkolenie składające się z bloku teoretycznego oraz ćwiczeń praktycznych.

Czas trwania: 4 godzin
Koszt: 400 zł
Szkolenie indywidualne
Ukończenie szkolenia kończy się wydaniem imiennego certyfikatu

Na szkoleniu omówione zostaną zagadnienia teoretyczne, dotyczące m. in.:

 • wskazań i przeciwwskazań do wykonania peelingu kawitacyjnego i sonoforezy,
 • przygotowania skóry i technik wykonania zabiegu,
 • przygotowania stanowiska pracy i zasad higieny w miejscu pracy,
 • omówienie dostępnych na rynku urządzeń,
 • omówienie wybranych kosmetyków stosowanych podczas peelingu kawitacyjnego i sonoforezy i do pielęgnacji po zabiegu.

Praktyczna część obejmuje:

 • pokaz przeprowadzenia peelingu kawitacyjnego,
 • pokaz przeprowadzenia sonoforezy,
 • wykonanie zabiegów na modelce

Obsługa urządzenia radiofrekwecji czyli lipting bez skalpela- fale radiowe RF

Podczas szkolenia nauczysz się perfekcyjnie obsługiwać to urządzenie. Zaawansowany technologicznie, specjalistyczny sprzęt powinien być właściwie eksploatowany, aby jego możliwości były w pełni wykorzystane.

Czas trwania: 4 godzin
Koszt: 400 zł
Szkolenie indywidualne
Ukończenie szkolenia kończy się wydaniem imiennego certyfikatu

Na szkoleniu omówione zostaną zagadnienia teoretyczne, dotyczące m. in.:

 • wskazań i przeciwwskazań do wykonania zabiegu fal radiowych,
 • przygotowania skóry i techniki wykonania zabiegu,
 • przygotowania stanowiska pracy i zasad higieny w miejscu pracy,
 • omówienie dostępnych na rynku urządzeń,
 • omówienie wybranych kosmetyków stosowanych podczas zabiegu RF.

Praktyczna część obejmuje:

 • pokaz przeprowadzenia zabiegu z użyciem fal radiowych,
 • wykonanie zabiegu-radiofrekwencji na modelce.

Regulamin szkoleń

SZKOLENIA

1. Organizator Studio Urody Monika realizuje szkolenia w zakresie szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń dostępnych na stronie

2. Oferta szkoleniowa określa: wysokość wynagrodzenia Organizatora, wymiar godzin, program, termin oraz miejsce szkolenia. Podane ceny są cenami netto.

3. Uczestnik oświadcza, że ukończył 18 lat. W przypadku nieukończenia 18 lat posiada pisemną zgodę opiekuna prawnego na udział w szkoleniu organizowanym przez studio Urody monika

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest telefoniczna lub mailowa rezerwacja miejsc przez zamawiającego oraz wpłata całości kwoty. Zgłoszenia pod nr tel.605-586-566 lub mail studiourodymonika@o2.pl

2. Kwotę za szkolenie należy wpłacić na konto Bank: Nr konta: Santander Bank Polska 47 1090 2835 0000 0001 2366 9049, nie poźniej niż do 14 dni od daty zapisu. W przeciwnym razie Organizator ma prawo do wykreślenia uczestnika z kursu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania 30% zadatku z wpłaconej kwoty w przypadku rezygnacji z kursu przez Zamawiającego.

4. Na kilka dni przed planowanym szkoleniem Organizator skontaktuje się z Zamawiającym, aby potwierdzić kurs oraz Modelki.

5. Organizacja Modelek leży po stronie Zamawiającego, w wyjątkowych przypadkach Organizator pomaga w znalezieniu Modelki.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia.

7. Organizator nie zapewnia dojazdu, wyżywienia ani zakwaterowania w ramach płatności za szkolenie.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do niewydania certyfikatu, podczas gdy wyniki pracy Zamawiającego będą niezadowalające. Organizator zastrzega sobie zatrzymanie pieniędzy za kurs w sytuacji nie wydania certyfikatu.


Ochrona danych osobowych

1. Administratorem bazy danych osobowych Uczestników przekazywanych przez Zamawiającego jest Organizator.
2. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Studio Urody Monika nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza danych osobowych uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres mailowy) traktowane są jako informacje na najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Organizatorem.