Kurs depilacja woskiem

Depilacja jest usuwaniem zbędnego owłosienia z twarzy i ciała za pomocą różnego rodzaju preparatów i narzędzi. Polega ona na usunięciu łodygi włosa bez korzenia. Ofertę naszą ​ kierujemy przede wszystkim do ​ osób,​ które ​ chcą opanować sztukę depilacji​ jedną z metod mechanicznych, czyli ​ woskiem.
Depilacja woskiem jest bardzo ​ skutecznym sposobem​ usuwania owłosienia, a efekt zabiegu utrzymuje się wiele dłużej niż po domowych metodach depilacji. Szkolenie​ depilacji woskiem odbywa się z wykorzystaniem ​ dwóch rodzajów wosku​ kremowego – w puszce oraz w aplikatorze, nauczymy się również pracy woskiem twardym czyli bezpaskowym, metoda trudna do opanowania ale z wykorzystaniem najlepszych wosków na rynku Marki Depileve.  Omówione zostają również pozostałe​ metody depilacji​.

Część teoretyczna depilacja woskiem:

  • BHP
  • omówienie narzędzi, stanowiska  pracy i preparatów
  • omówienie dostępnych metod  usuwania zbędnego owłosienia (woski- wszystkie rodzaje, kremy, pasta cukrowa, lasery, elektrokoagulacja)
  • wskazania i przeciwwskazania do  wykonania zabiegu
  • omówienie czynników  wpływających na nadmierne  owłosienie i problemów z tym  związanych
  • depilacja brazylijska i  hollywoodzka
  • przyczyny nieprawidłowego  wykonania zabiegu
  • pielęgnacja skóry po depilacji

Część praktyczna depilacja woskiem:

  • samodzielne przygotowanie stanowiska pracy
  • depilacja poszczególnych części ciała i twarzy (wąsik, baczki, ręce, nogi, bikini, pachy, wzgórek łonowy)

Czas trwania: 6 godzin

Cena: 600 zł

Szkolenie indywidualne.


Regulamin szkoleń

SZKOLENIA

1. Organizator Studio Urody Monika realizuje szkolenia w zakresie szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń dostępnych na stronie

2. Oferta szkoleniowa określa: wysokość wynagrodzenia Organizatora, wymiar godzin, program, termin oraz miejsce szkolenia. Podane ceny są cenami netto.

3. Uczestnik oświadcza, że ukończył 18 lat. W przypadku nieukończenia 18 lat posiada pisemną zgodę opiekuna prawnego na udział w szkoleniu organizowanym przez studio Urody monika

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest telefoniczna lub mailowa rezerwacja miejsc przez zamawiającego oraz wpłata całości kwoty. Numer telefonu 605-586-566, mail studiourodymonika@o2.pl

2. Kwotę za szkolenie należy wpłacić na konto Bank: Nr konta: Santander Bank Polska 47 1090 2835 0000 0001 2366 9049, nie poźniej niż do 14 dni od daty zapisu. W przeciwnym razie Organizator ma prawo do wykreślenia uczestnika z kursu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania 30% zadatku z wpłaconej kwoty w przypadku rezygnacji z kursu przez Zamawiającego.

4. Na kilka dni przed planowanym szkoleniem Organizator skontaktuje się z Zamawiającym, aby potwierdzić kurs oraz Modelki.

5. Organizacja Modelek leży po stronie Zamawiającego, w wyjątkowych przypadkach Organizator pomaga w znalezieniu Modelki.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia.

7. Organizator nie zapewnia dojazdu, wyżywienia ani zakwaterowania w ramach płatności za szkolenie.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do niewydania certyfikatu, podczas gdy wyniki pracy Zamawiającego będą niezadowalające. Organizator zastrzega sobie zatrzymanie pieniędzy za kurs w sytuacji nie wydania certyfikatu.


Ochrona danych osobowych

1. Administratorem bazy danych osobowych Uczestników przekazywanych przez Zamawiającego jest Organizator.
2. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Studio Urody Monika nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza danych osobowych uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres mailowy) traktowane są jako informacje na najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Organizatorem.